ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 36099987 (051) تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار معلم-نبش معلم 26- ساختمان کسري-طبقه اول-واحد2 مراجعه نمایید.