شرايط کنسلي و فرم استرداد وجه
استرداد وجه مربوط به تاخير بيش از دو ساعت و کنسلي هايي که ايرلاين اعلام کرده ظرف 72 ساعت و استرداد وجه مربوط به موارد ديگر ظرف 24 ساعت انجام خواهد شد

فرم استرداد وجه

شرکت ايمان امين :

نام آژانس

 

شماره تماس ثبت شده در سيستم

 

تعداد نفرات و رفرنس

 

مسير پرواز و شماره پرواز

 

شماره حساب مسافر

 شرايط کنسلي     

1 -     3روز مانده به پرواز                            30%

2-     2روز مانده به پرواز                            40%

3-     1 روز مانده به پرواز                           70%

4-      از ساعت 12 يک روز مانده به پرواز     100%

5-      No show                                      100%

 

لطفا در خواست فوق را به شماره 36099987-051 فکس نماييد .
سایر اعلانات